Bent u het oneens met het UWV? Boos of geïrriteerd door een onterechte beslissing over uw Ziektewet uitkering? Advocatenkantoor Willering in Amsterdam helpt u graag bij het indienen van uw Ziektewet bezwaar en/of beroepsprocedure. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het maken van bezwaar of beroep tegen beslissingen van het UWV. Als Ziektewet advocaat in Amsterdam verdedigen we graag uw positie.

Een Ziektewet advocaat voor UWV bezwaarschrift

Advocatenkantoor Willering merkt in de praktijk dat veel mensen zich door het UWV onbegrepen voelen en graag een UWV bezwaarschrift opstellen met een ervaren Ziektewet advocaat. U kunt een beroep doen op Advocatenkantoor Willering als uw aanvraag voor een Ziektewet uitkering door het UWV is afgewezen of als uw Ziektewet uitkering is gestopt. Belangrijk! Binnen 2 weken moet een UWV bezwaarschrift worden ingediend, als het gaat over de vraag of u (nog) wel of niet ziek bent.

Bezwaar binnen 14 dagen

Wanneer u voor een keuring of herkeuring bent opgeroepen, dan kunt u op het spreekuur van de ‘keuringsarts’ van het UWV hersteld worden verklaard. U heeft dan 14 dagen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de (her)keuring ziektewet. Advocatenkantoor Willering kan binnen 14 dagen na de Ziektewet beslissing bij het UWV aankondigen bezwaar te maken namens u. Zo kan termijnoverschrijding voorkomen worden en enkele weken uitstel worden gevraagd. Zo is er tijd om uw bezwaar voor te bereiden. Bent u te laat voor bezwaar en zijn de 14 dagen verstreken? In veel gevallen zijn er nog mogelijkheden om alsnog uw zaak met onze Ziektewet advocaat voor te leggen aan het UWV. Zelfs als u geen werk (meer) heeft kunt u mogelijk recht hebben op een Ziektewet uitwerking, bijvoorbeeld als uitzend-of oproepkracht die geen vast contract hebben. Of als u binnen een periode van 4 weken nadat uw baan is gestopt, ziek wordt. Onze Ziektewet advocaat kan u adviseren welke stappen het best genomen kunnen worden. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wanneer u langdurig arbeidsongeschikt bent, geeft u uw geld liever niet uit aan een Ziektewet advocaat. Advocatenkantoor Willering werkt daarom ook op basis van pro deo. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand vergoed worden door de overheid. In dat geval betaalt u slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die door de overheid wordt bepaald. Meer informatie over gesubsideerde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Tijdens een gratis adviesgesprek kan ik dit ook vrijblijvend toelichten. 

In alle gevallen zijn ben ik van tevoren transparant over de kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ontvang direct hulp!

Heeft u vragen of behoefte aan directe hulp of advies? Of wilt u een gratis kennismaking met onze Ziektewet advocaat in Amsterdam? Laat uw gegevens achter, dan krijgt u direct een reactie.